แพ็คเกจ เลือกแพ็คเกจเสริมที่แมทช์กับสไตล์การใช้งาน

i-Kool Unlimited Data Packages

แพ็คเกจค่าบริการ*อายุการใช้งานสมัคร กด
เต็มสปีด 100MB หลังจากนั้นลดเหลือ 128Kbps
1 Day
19 THB1 Day*7888*31#
เต็มสปีด 400MB หลังจากนั้นลดเหลือ 256Kbps
7 Days
89 THB7 Days*7888*32#
เต็มสปีด 3GB หลังจากนั้นลดเหลือ 384Kbps
30 Days
399 THB30 Days*7888*33#
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด เร็วสูงสุด 512Kbps1 วัน29 บาท*7888*34#
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด เร็วสูงสุด 512Kbps7 วัน89 บาท*7888*35#
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด เร็วสูงสุด 1Mbps7 วัน109 บาท*7888*36#
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด เร็วสูงสุด 1Mbps30 วัน309 บาท*7888*37#

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ข้อสังเกต : การสมัครใช้บริการ i-Kool Unlimited Data Package ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลาการใช้งานของซิมการ์ด ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของบริการเสริม/แพ็คเกจที่สมัคร กรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่

เกี่ยวกับแพ็คเกจ

ถ้าความต้องการของคุณคือ DATA เน้นการออนไลน์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือใช้งานบน iPad .. แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data ช่วยตอบโจทย์คุณได้มากกว่า

เงื่อนไขการใช้บริการ

• อัตราค่าบริการจะถูกหักทันทีในวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครบริการ โดยหักจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ ตามอัตราที่ผู้ใช้บริการเลือกสมัครไว้
• การสมัครใช้บริการดังกล่าว เป็นการสมัครและชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time Charge) เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง โอนสิทธิการใช้บริการ หรือขอคืนเงินค่าบริการได้
• การใช้บริการ i-Kool Unlimited Data Package ไม่สามารถสะสมได้ เมื่อผู้ใช้บริการเลือกสมัครบริการเสริม/แพ็คเกจใหม่เพื่อใช้งาน จะถือเป็นการยกเลิกบริการเสริม/แพ็คเกจที่ใช้งานปัจจุบันทันที
• การใช้งาน i-Kool Unlimited Data Package สามารถใช้งานได้เฉพาะภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมได้ (Roaming Network) กรณีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมดังกล่าว อัตราค่าบริการจะเป็นไปตามอัตราค่าบริการปกติที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดไว้
• แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data 1 Day รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 100MB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 128kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data 7 Day รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 400MB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 256kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data 30 Day รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 3GB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 384kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions